Om företaget

Nedan följer lite kortfattad fakta om företaget:

Anställda: 16

Omsättning: 22 miljoner (SEK)

Certifieringar: ISO 9001-2000 (2001), ISO 14001 (2001)

Investeringar: 15 miljoner (SEK) de senaste fyra åren (Produktionsutrustning)

Seriestorlek: Från prototyp och nollserietillverkning (Teachinsvarv) till fullskalig serieproduktion.

Avropskvantitet: 1–10000 detaljer.

Tillverkningsdimensioner: Ø10- 65mm (stångbearbetning), Ø65-200mm (chuckbearbetning)

 

 


Affärsidé

Burseryd Mekaniska AB skall vara ett privatägt företag med huvudsäte i Burseryds samhälle.

Burseryd Mekaniska AB:s verksamhet skall vara att genom skärande bearbetning tillverka och försälja legotjänster till framförallt den svenska och nordiska verkstadsindustrin.

Detta ska ske genom att hålla ett högt tekniskt kunnande, en hög produktkvalité och en så modern produktionsanläggning som möjligt.

Verksamheten skall präglas av en mycket hög servicegrad gentemot kunderna. Som ett led i detta erbjuder företaget ett helhetskoncept för moduler. Såväl genom inköp som montering och logistiklösningar.

Företaget skall verka för att samtliga anställda skall uppleva sin arbetsplats som mycket positiv, och sitt arbete som betydelsefullt i ett gott kamratgäng.

 


Nätverk i sann gnosjöanda

Att kunna leverera kompletta och sammansatta enheter eller satser direkt in i kundens monterings- eller tillverkningsprocess, är en naturlig del i logistikflödet. Till vår hjälp har vi ett stort nätverk av kompetenta företag i vår närregion som kompletterar vår verksamhet. Ytbehandling, märkning, montering, packning och lagerhållning, allt efter kundens önskemål, har vi gemensamma resurser att tillgodose. Tillsammans går vi alla starka in i framtiden.

 

 

Burseryd Mekaniska AB

Storgatan 53

333 77 Burseryd

Tel: 0371-366 30

 

Kontakta oss »

 

Karta »   GPS »

 

Kontorstider

Måndag-fredag: 7.00-16.00

 

Burseryd Mekaniska AB
Storgatan 53
333 77 Burseryd
Tel: 0371-366 30
www.meket.com