Om företaget

Burseryd Mekaniska är beläget i västra Småland, i den genuina småföretagsbygden. Vi jobbar för att hela tiden följa med i utvecklingen och har i dag stora och små kunder i hela Norden. Om du har frågor eller vill ha hjälp med något ska du inte tveka att kontakta oss. Vårt främsta mål är att tillgodose våra kunder med bästa möjliga service.

  Vår historia

Det som i dag är Burseryd Mekaniska AB startades av Ernst Carlsson redan 1919 i hyrda lokaler i Burseryd. Redan från början satsade Ernst på skärande bearbetning och i synnerhet gängade detaljer till andra företag i området. Ett typiskt exempel på detaljer som från början ingick i sortimentet var skruvar och muttrar till pianostolar som ett företag i Smålandsstenar tillverkade.

  Besvärliga tider

Starten var besvärlig, då tiderna efter kriget inte var de bästa. Ekonomin var många gånger så dålig att personliga lån var enda sättet att hålla igång verksamheten. Ernst fortsatte dock tålmodigt att driva företaget vidare med samma inriktning. Han flyttade till andra hyrda lokaler inom samhället, och i början av 1930-talet blev han tvungen att bygga egna lokaler vid nuvarande Kyrkvägen.

  Uppsving med kriget

Ett stort uppsving i företagets historia kom med andra världskriget. Den lokala bilhandlaren behövde hjälp med att montera gengasaggregat på bilar då bensinen blev ransonerad. Som mest var ett 20-tal anställda sysselsatta i företaget. Detta var starten på en lång period i företagets historia då bilverkstad och mekanisk verkstad fungerade sida vid sida. Under en period förekom också bilförsäljning i verksamheten.

 Nyanställningar på 1960-talet

I slutet av 1960-talet renodlades så verksamheten till att enbart omfatta mekanisk verkstad. En satsning inleddes med inriktning på gängade specialdetaljer till den svenska industrin. Detta innebar större lokaler och nyinvesteringar i maskiner. Satsningen innebar också att nyanställningar gjordes, antalet anställda hade efter kriget sjunkit till 5-6 personer.

  Satsade på CNC-svarvning

1980 togs ännu ett stort grepp då företagsledningen beslutade att satsa på den då relativt nya tekniken med CNC-styrda svarvar.Detta har hittills visat sig vara ett bra beslut då företaget i dag är med och levererar till de största svenska exportföretagen.Ytterligare en milstolpe i företagets historia togs när en ny- och ombyggnad av nuvarande lokaler gjordes 1994. Denna händelse kan beskrivas som att företaget gick från att vara ett "garageföretag" till att bli ett modernt företag som satsar på framtiden.

 Röd tråd

Trots att tekniken har utvecklats mycket snabbt de sista åren har Ernst Carlssons företagsidé, med att tillhandahålla gängade specialdetaljer till svensk industri, hela tiden funnits med som en röd tråd genom företagets historia och ingår även idag i företagets affärsidé. Dagens ägare är tredje och fjärde generationen Carlsson.

© Copyright Burseryd Mekaniska AB